Blogiarhiiv

4/21/2024

ØÜð – Mold 06 (2024)
The Church Of Noisy Goat

Hauntology DIY Experimentalism Avant-garde Sampledelic Plunderphonics Lo-fi

Ristata omavahel tänapäevaseid ja antiiksed helisid on üsna tavapärane tänane praktika; Igor Jovanovic'i 5-looline taies on üks seesuguseid. Ennekõike Lezet'ina tuntud viljaka serblase tee on kestnud ligi paarkümmend aastat -- erilise aktiivsusega on just silma torganud paaril viimasel aastal. Nii eraldi kui teistega koos. Käesoleval 16-minutilisel üllitisel on sahinatel kummituslik mõõde, mille mõte ongi, et sellest meloodiad-harmooniad läbi tungiksid (kasutatud sealjuures 110 aasta vanuseid lugusid). See peaks looma lisadimensiooni -- aga kas alati loob, on omaette küsimus. Lisadimensioon tekiks, kui meloodiad toimiksid osaliselt tõkestava filtrina. Mõnes loos see toimib, ent paraku mitte alati. Mõni on lihtsalt läbikulgemine elik tühi lugu. Kokkuvõtvalt üllitise mõte ja teostus jätavad küsimused püsti.