Blog Archive

9/24/2023

Tot Licht -- In Fear Of The Light (2009)Zorch Factory

Batcave/Coldwave/Gothic rock/Post-punk
 
Ei ole kuigi sage tumelaine kuulaja, mistõttu ei oska öelda, kuivõrd oluline komponent on selles huumor. KäesolevaI 12-loolisel on seda hulgi -- alates liialdustega-klišeede ülevõimendamisega nii laulusõnades kui bändi nimes ("Tot Licht" tähendab toortõlkes saksa keeles surnud valgust. Martin Heidegger'i (olemus)käsitlust aluseks võttes on "licht" midagi sellist, mis toob mingi asja olemuse nähtavale. Seega selle bändi nimi loomuldasa on käändunud varjatusse ning allilma). Muusikas näikse asi vähem kahemõtteline olevat, ent see kahtlemata taandub tõlgendamise küsimuseks, kuivõrd helid sõnalist poolt toetavad. Tõsi, mõnes loos omandab deklameerimine groteskse mõõtme või tekitatakse ebaharilik kontekst. Igatahes kuulaja saab osa reibastest sündisaundidest ja rütmimasina kaasahaaravusest. Kas huumor on asjakohane ja mõjus, seda peab igaüks ise otsustama.

7.0 (6.0-7.5)